Sociale vaardigheden zijn vaak moeilijk om aan te leren, omdat deze situatie- en persoonsafhankelijk zijn. Kenmerkend voor vooral de volwassenen die ik coach is dat ze dit juist heel graag willen leren om niemand te kwetsen en 'erbij' te willen horen.


Een paar voorbeelden uit de praktijk:

  • een McDonald's aanwijsmenu voor een jongen met selectief mutisme. Hij kon hiermee zelf zijn Happy Meal bestellen.
  • een lijst met interesses van iedereen uit de sociale omgeving. Voordat hij naar een verjaardag ging, kon deze hoogbegaafde man met ASS van te voren gespreksonderwerpen verzinnen en zo met de gasten in gesprek komen.
  • sociale regels visualiseren voor belgedrag. Hoe vaak mag je je vriendin bellen op een dag en wanneer vindt ze dit vervelend worden?
  • een flowchart: ' Wat moet je doen als iemand huilt?'
  • emoties leren herkennen
  • hoe vertel je een goede mop?
  • hoe geef ik aan dat ik een time-out nodig heb?
  • hoe gedraag ik me in het openbaar vervoer?
  • hoe laat ik weten dat ik boos ben, zonder anderen te slaan?

Links

Kenmerken van een kind overzichtelijk in beeld: www.autismepaspoort.nl

Hulpmiddel voor jongeren in communicatienood: www.com-pas.nl

Communicatiehulpmiddelen en spelmateriaal: www.rdgkompagne.nl

Social stories over verschillende onderwerpen: www.sociaalopstap.nl

Informatieve boeken en gratis downloads: www.uitgeverijpica.nl

Babbelstoplicht: www.robo-toys.nl

Emotie-app om iemand anders te laten weten hoe je je voelt: www.bartimeus.nl/separatieangst

Online een levensboek schrijven: www.mijnlevenalsverhaal.nl

Vragenlijsten en observatieschalen voor de ouderenzorg: www.ouderenpsychiatrie.nl (kijk bij praktijk en dan meetinstrumenten)

Oudervereniging slechthorende kinderen en kinderen met spraaktaalmoeilijkheden: www.foss-info.nl

International Society for Augmentative and Alternative Communication: www.isaac-nf.nl

Klets Niet! Site voor en door ouders met een kind met een spraak-taalprobleem: www.kletsniet.nl

Allerlei informatie over gebarentaal: www.gebarencentrum.nl

Gebarenwoordenboek en spelletjes: www.lerengebaren.nl